Assessorament per Emprenadors, Entitas i Cooperatives

SERVEIS DE CONSULTORIA

GESTORIA

econòmica, fiscal, laboral i comptable per a cooperatives, particulars i empreses socials.

>>Consultoria i assessorament cooperatiu.
>>Creació de cooperatives i acompanyament cap a la emprenedoria social.
>>Autònoms: gestió i assessorament. Declaracions trimestrals. Seguiment ingressos i  despeses. Comptabiltiats. Laboral. Censos i declaracions de renda.
>>Associacions: gestió de comptabilitat general. Redacció i gestió de subvencions. Impostos. Estatuts i  assessorament legal. 

SERVEI DE RECERCA DE FINANÇAMENT I PROJECTES EUROPEUS

per a empreses, cooperatives i associacions.

>>Recerca de finançament especialitzada en gestió de projectes europeus.

>>Recerca de subvencions, justificacions davant òrgans concedents i noves línies de negoci.

>>Especialització en programes com ERASMUS+, Eruopean Social Fund, Programa Creative Europe, FEDER 2014-2020, HORIZON 2020. 

ASSESSORAMENT JURÍDIC I ACCIÓ SOCIAL

>>Dret Laboral, Dret d’Estrangeria, Dret Civil i Mediació Familiar i d’Empresa.

>>Permisos de treball i residència. Arrelament. Certificats registre ciutadans de la UE. Reagrupament familiar.

>>Gestió i mediació de conflictes intrafamiliars i d’empresa. Serveis de mediació comunitària.

>>Violència masclista. 

>>Acomiadaments individuals i col.lectius. Impagament salaris. Negociacions col.lectives. Reclamacions. Accidents de treball i malalties professionals. Assessorament especialitzat en associacions i cooperatives. 

>>Assessorem i atenem a infants, joves, gent gran, persones amb discapacitat, dones en situació de vulnerabilitat i persones immigrades.

>>Protegim persones en situació d’urgència o emergència social i participem en projectes d’acció social comunitària