POLÍTICA DE QUALITAT

 

 

AURORA GESTIÓ DE PROJECTES SOCIALS som una entitat homologada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en l’àrea professional de serveis socioculturals i a la comunitat per la realització de formacions del Catàleg d’Especialitats Formatives conduents a Certificats de Professionalitat. Juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) hem posat en marxa un nou programa de Formació Professional per a l’Ocupació (FPO) en format dual pensat per activar persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació reglada. En la línia dels objectius de l’agenda Europea 2030, treballem per augmentar el nombre de joves que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació.

Per fiançar el compromís amb la Qualitat, l’Organització ha decidit implantar un sistema de Gestió de Qualitat, conforme a la norma internacional UNE-EN-ISO 9001: 2015.

La Qualitat, és un compromís de l’empresa i una responsabilitat individual de cada membre del col·lectiu, que s’ha de plasmar en accions concretes que reflecteixin interna i externament una imatge de AURORA GESTIÓ DE PROJECTES SOCIALS que s’identifiqui amb la professionalitat i qualitat del servei als nostres clients.

 

Per assolir la màxima satisfacció dels clients aplicarem i orientarem el nostre sistema per assolir els següents objectius:

• Controlar constantment que responem en tot moment a les exigències i expectatives dels clients.

• Comprometre’ns al compliment amb tots els reglaments i lleis que ens siguin d’aplicació i normatives d’aquelles organitzacions i/o col·lectius dels que hi formem part.

• Proporcionar els mitjans adequats per a que tot el personal pugui identificar i eliminar lliurement els obstacles que impedeixin millorar la qualitat en el seu lloc de treball per aconseguir la millora continua.

• Considerar la millora continua un objectiu permanent que incrementi la qualitat percebuda pels nostres clients.

• Corregir les no conformitats que es produeixin, però posant mitjans en la prevenció per evitar la repetició.

• Considerar l’execució dels terminis dels serveis, la puntualitat i mantenir la confiança entre els nostres clients i proveïdors com a punts claus en la gestió quotidiana de l’empresa.

• Afavorir un ambient participatiu entre el personal de l’empresa, integrant-se en l’objectiu comú i millorant les comunicacions que facilitin el treball en equip, el reconeixement individual i els suggeriments de millora.

La present política de qualitat es comunicada a tots els treballadors i treballadores de l’empresa, mitjançant la seva exposició en les instal·lacions de la mateixa i es troba a disposició pública, tenint accés qualsevol persona externa de l’empresa que així ho desitgi.

Anualment i coincidint amb la revisió per part de la Direcció de l’empresa, aquesta política es revisada per a veure si es necessari afegir o modificar algun punt per un canvi en la forma d’actuació de l’Empresa, permetent d’aquesta forma que sigui en tot moment adequada al funcionament de l’empresa.

 

Presidència
Sr. Ramon Furriols
Octubre 2023