FPODUAL1 In

FPO DUAL SOC – CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D’INFORMADOR/A JUVENIL

$

PROJECTE
PHASES
0%

$

COLLECTED DONATION

AURORA Gestió de Projectes Socials som entitat homologada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en l’àrea professional de serveis socioculturals i a la comunitat per la realització de formacions del Catàleg d’Especialitats Formatives conduents a Certificats de Professionalitat.

Juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) hem posat en marxa un nou programa de formació professional per a l’ocupació (FPO) en format dual pensat per activar persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació reglada.

Cobrar per estudiar i treballar es possible!

Des d’AURORA apostem per la FPO Dual com una resposta per oferir noves oportunitats davant la complexa situació juvenil post-pandèmia. El projecte permet que joves en situació d’atur i sense qualificació professional específica, puguin rebre formació que els permeti obtenir un certificat de professionalitat, al mateix temps que estan contractats durant 12 mesos per una empresa.

Nou Itinerari d’Informador/a Juvenil,

Hem creat l’itinerari de tècnic d’Informació Juvenil per aprendre l’ofici i preparar-se pel futur professional. Formem joves com a futurs professionals del sector per desplegar una xarxa pel territori que afavoreixi una millor dinamització dels serveis juvenils.

Durant l’itinerari els joves tenen accés a:

• Contracte de formació i aprenentatge amb un salari mensual de 1000€ bruts
• Formació subvencionada de 600 hores durant 4 mesos amb continguts específics del sector de serveis d’informació juvenils i també idiomes com l’anglès.
• Experiència de treball de 1095 hores integrant-se en un nou rol d’informador/a juvenil durant 8 mesos. Projectes vinculats a la joventut, la mobilitat internacional, la salut mental, la cultura, l’art, etc.
• Un tutor mancomunat per a tot el grup, realitzant acompanyament i orientació individualitzada durant el procés de vinculació dels joves